Hội Y học giấc ngủ Việt Nam (VSSM) phối hợp cùng Hiệp hội Y học giấc ngủ Thế giới (WSS) trân trọng thông báo về việc tổ chức Kỳ thi chứng chỉ Y học giấc ngủ quốc tế (chương trình 02 năm). Kỳ thi này nhằm mục đích kiểm tra và công nhận năng lực của các chuyên gia, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực Y học giấc ngủ. Các ứng viên vượt qua kỳ thi sẽ được Hiệp hội Y học giấc ngủ Thế giới (WSS) công bố tên trong danh sách các chuyên gia Y học giấc ngủ trên website chính thức.

Thông tin cụ thể về nội dung, quy định liên quan tới kỳ thi được cập nhật trên trang web chính thức của Hiệp hội Y học giấc ngủ Thế giới (WSS) tại địa chỉ:

- Mục đích bài thi: https://worldsleepsociety.org/programs/examination/
Mô tả nội dung: https://worldsleepsociety.org/programs/examination/description-of-content/
Chương trình giảng dạy: https://worldsleepsociety.org/programs/examination/curriculum/

Thời gian: 13h30, ngày 9 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường 2, Khách sạn Sải Gòn Đà Lạt.

Link đăng ký trực tuyến: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10TfC9GLTVWQHsMguGxAABqqqGc57ec-BCqtppkZPT40/edit?pli=1#gid=1385739447

Hình thức: Ứng viên hoàn thành bài kiểm tra bằng tiếng Anh do Hiệp hội Y học giấc ngủ Thế giới (WSS) cung cấp và giám sát.

Lệ phí: 200 USD (bao gồm phí tham dự Hội nghị khoa học thường niên của Hội Y học giấc ngủ Việt Nam theo chương trình đính kèm và ăn trưa, gala dinner).

Thông tin chuyển khoản:

- Tên tài khoản: Hội Y học giấc ngủ Việt Nam
- Số tài khoản: 110614249999
Ngân hàng: Vietinbank, chi nhánh Lâm Đồng
- Nội dung: HỌ VÀ TÊN, đóng phí tham dự kỳ thi chứng chỉ Y học giấc ngủ quốc tế

Thời hạn: Ứng viên hoàn thành thông tin đăng ký theo link đăng ký và chuyển khoản lệ phí trước ngày 01/06/2024

Chúng tôi kính mời tất cả các bác sĩ, nhân viên y tế và những người quan tâm đến lĩnh vực Y học giấc ngủ tham dự và ủng hộ sự kiện này.

 Trân trọng,

---------------------

Tác giả: TS. Nguyễn Duy Thái
Hội Y học giấc ngủ Việt Nam