CPAP là máy trợ thở để giúp làm giảm/hết ngáy và ngưng thở khi ngủ. Mang máy CPAP khi ngủ không quá khó chịu và đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe người bệnh!