Bài tham luận của GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ tại Hội nghị khoa học thường niên của Liên Chi hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP. HCM tại Phú Yên ngày 29/7/2023, Click here để xem Video